Wijkverpleging / Korsakov behandeling

Wijkverpleging

Kan en wil je in eigen omgeving verzorgd worden? Zet in op wijkverpleging!

Wanneer je te kampen hebt met een weliswaar vervelende ziekte of aandoening, maar niet zodanig dat je per se in bijvoorbeeld een verzorgingshuis moet wonen, dan ligt het voor de hand dat je graag, ondanks wat mogelijke ongemakken, in je eigen woning wilt blijven wonen. Heb je ondertussen wel af en toe hulp en zorg nodig, dan zou je een beroep kunnen doen op wijkverpleging. Deze mogelijkheid bestaat bij verschillende ziekten, beperkingen en aandoeningen en mogelijk ook terwijl je een Korsakov behandeling ondergaat. Wil je meer weten over het fenomeen wijkverpleging? Lees dan zeker ook even het restant van dit artikel.

Wijkverpleging

Wat zijn de voordelen van wijkverpleging?

Vergeleken bij andere vormen van zorg of zelfs geplaatst worden in een verzorgingshuis heeft het afnemen van zorg via wijkverpleging de volgende voordelen:

 • Als je gebruik maakt van wijkverpleging, dan kun je gewoon in je eigen huis blijven wonen. Zo hoef je niet te wennen aan een nieuwe woning en woonomgeving.
 • Je hoeft niet naar een ziekenhuis om (tijdelijke) zorg te ontvangen.
 • Veel teams op het gebied van wijkverpleging bestaan uit vaste mensen. Zodoende is de kans groot dat je op een gegeven moment een band opbouwt met één of meerdere verpleegkundigen van het team van jouw wijk.
 • Mensen die wijkverpleging verlenen beschikken vaak over een grote diversiteit aan kwaliteiten en kennis. Ze kunnen je dan ook met een groot aantal problemen helpen en veel voor je oplossen.
 • Wijkverpleging is financieel gezien een aantrekkelijke optie. In de laatste alinea van dit artikel lees je daar nog meer over.

Wat je precies van wijkverpleegkundigen mag verwachten

Inmiddels weet je dat wijkverpleegkundigen dikwijls mensen zijn die op medisch gebied veelzijdig inzetbaar zijn. Evenwel zijn het vooral specifieke taken waarvoor zij vaak worden ingezet. Denk hierbij aan taken zoals hieronder beschreven:

 • Het behandelen van een wond die je bijvoorbeeld bij een ongeluk hebt opgelopen.
 • Het verzorgen van je dagelijkse kleding. Hieronder vallen ook aankleden en uitkleden.
 • Het wassen en douchen van de patiënt.
 • Het verzorgen van de huid van de patiënt in z’n algemeenheid.
 • Het inbrengen of eruit halen van een katheter.
 • Het verzorgen van een stoma.
 • Het klaarzetten, klaarmaken en/of toedienen van medicatie.

Andere dingen die je moet weten over wijkverpleging

Hierboven haalden we al even aan dat wijkverpleging een service is die financieel gunstig uitpakt voor de patiënt. Waarom dat precies zo is? Nou, dat heeft ten eerste alles te maken met het feit dat wijkverpleging nagenoeg altijd wordt vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Met andere woorden: als is vastgesteld dat je veel baat zou hebben bij deze vorm van verpleging, dan kun je gratis van deze diensten gebruik maken. Daar komt vervolgens nog eens bij dat wijkverpleging helemaal los staat van je eigen risico. Wie aanspraak maakt op wijkverpleging en dat via medische specialisten ook toegewezen krijgt, krijgt dat dus in wezen geheel gratis.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *